hort+restaurant

La taula del hort, fins a 20 comensals ideal per a les nits d'estiu .