Avís Legal

Benvingut a la pàgina web d’el Balancí S.L.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a disposició dels usuaris la següent informació:

a) elbalanci.com, follia.com, follia.cat i follia.es són dominis propietat d’el Balancí S.L..

b) el Balancí S.L., amb CIF núm. B58486135, té el seu domicili social a Carrer Bon Viatge 22 de Sant Joan Despí (Espanya) i la seva adreça de contacte electrònic és elbalanci@elbalanci.com

c) el Balancí, S.L.  está inscrita al Registre Mercantil de Barcelona,  al tomo 9364  llibre 370 de la secció 3era, foli 40, fulla nº 7071, inscripció 1era, con CIF B58486135.

A continuació li exposem els termes i condicions d’ús del lloc web www.follia.com (en endavant, el lloc o lloc web) que han de seguir els usuaris d’aquest lloc.  La navegació a través d’aquestes web li confereix la condició d’usuari, estigui registrat o no.

Condicions generals d’ús del lloc web

Com a usuari de la web (en endavant, l’usuari) ha de fer en tot moment un ús adequat de la mateixa i dels continguts o serveis que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat d’el Balancí S.L. (en endavant, el Balancí).

L’accés al lloc web és lliure llevat per aquells apartats en els quals l’usuari s’hagi d’identificar mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, en aquest cas serà necessari haver emplenat el formulari de registre i haver acceptat la Política de Privacitat d’el Balancí.

Queda prohibit portar a terme accions que provoquin o puguin provocar danys o alteracions als continguts web; impedir o dificultar l’accés al lloc pels usuaris; accedir de manera no autoritzada a continguts o serveis de la web; difondre virus informàtics o programes maliciosos que puguin afectar a la web o als seus usuaris; o utilitzar el lloc web com a via d’accés a Internet per la comissió d’accions il·lícites.

Propietat intel·lectual

Els dissenys, textos, imatges, fotografies i demés elements integradors de la web són, llevat que s’especifiqui el contrari, de titularitat d’el Balancí, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos. L’usuari no pot en cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls o reproduir-los sense el consentiment exprés dels titulars. Aquest consentiment no serà necessari pel material habilitat expressament per la seva descàrrega lliure en format PDF.

Aquest lloc web conté marques, drets d’autor i altres drets de propietat industrial o intel·lectual que són propietat d’el Balancí o de tercers col·laboradors que han autoritzat la seva utilització en el lloc web. La visita d’un usuari a la web no li confereix cap dret o llicència sobre els esmentats drets de propietat industrial o intel·lectual.

Responsabilitats

El compromís d’ el Balancí és oferir un funcionament del lloc web amb la major professionalitat i qualitat, no obstant es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al lloc web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis i continguts, així com modificar o actualitzar les informacions, continguts o les condicions d’accés a la mateixa.

El Balancí únicament es fa responsable de les informacions, continguts o serveis propis oferts en aquesta web. En cap cas no assumirà cap tipus de responsabilitat respecte a informacions, continguts, productes o serveis oferts per tercers als quals s’accedeixi a través d’enllaços continguts en aquesta web. Tampoc es fa responsable de les opinions o missatges publicats pels usuaris en fòrums o altres espais de difusió pública existents en el lloc web o als quals s’accedeixi a través del mateix.

Política de Privacitat

Les dades de caràcter personal que el Balancí pugui arribar a obtenir dels usuaris del lloc web seran tractats segons les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei.

Premi el següent enllaç per consultar els detalls de la Política de Privacitat.

Llei aplicable i Jurisdicció

Aquestes condicions d’ús s’interpretaran i regiran per la normativa vigent en la legislació espanyola. Per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquest lloc web, el Balancí i els usuaris queden sotmesos a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.